Kontakta oss:fredrik@starksel.se
Telefon:0709-753320

Solcellsbatteri – Faq

Fakta om Solcellsbatteri

Ett solcellsbatteri är en enhet som används för att lagra överskottet av elektricitet som genereras av solpaneler. Genom att lagra energin i ett batteri kan den användas senare, exempelvis när solen inte är tillgänglig eller under mörka timmar.

Solcellsbatterier fungerar genom att omvandla solenergi till elektricitet med hjälp av solpaneler. Överskottet av denna genererade elektricitet laddar sedan batteriet för senare användning. När solpanelerna inte genererar tillräckligt med el kan då batteriet användas för att förse hushåll med elektricitet.

Solcellsbatterier kan erbjuda flera fördelar, inklusive:

  1. Egen förnybar energiförsörjning: Solcellsbatterier gör det möjligt för hushåll att generera och lagra sin egen förnybara energi, vilket minskar beroendet av elnätet och traditionella energikällor.
  1. Minimerar energiförluster: Genom att lagra överskottet av elektricitet minskar man förlusten av energi som normalt skulle vara bortkastad.
  1. Ökad självförsörjning: Genom att ha tillgång till lagrad el kan hushåll vara mer självförsörjande och inte vara beroende av elnätet under vissa tider.
  1. Minskad energikostnad: Genom att använda den lagrade elen från solcellsbatteriet kan man minska användningen av elnätet och därmed minska energikostnaderna

Skattereduktion för grön teknik

Den svenska grön-teknik rabatten, även känd som solelbidraget, är en ekonomiskt stödåtgärd som tillhandahålls av Skatteverket för att främja användningen av solenergi i hushåll. Bidraget kan ansökas av privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag som installerar solcellsanläggningar och solcellsbatterier.

Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag som utför installation av solcellsanläggningar och solcellsbatterier kan ansöka om den svenska grön-teknik rabatten. Det finns vissa krav och villkor som måste uppfyllas för att vara berättigad till bidraget.

För att få den svenska grön-teknik rabatten måste installationen av solcellsanläggningen och solcellsbatteriet uppfylla vissa specifika krav och villkor, inklusive:

  1. Anläggningen måste vara ansluten till elnätet.
  1. Solcellsanläggningens installerade effekt måste vara minst 1 kW.
  1. Solcellsanläggningens skenbara effekt får inte överstiga bostadens årsförbrukning.
  1. Installationen måste vara fackmannamässigt utförd.

Det rekommenderas att kontakta Skatteverket eller besöka deras webbplats för att få uppdaterad information om alla krav och villkor för att få den svenska grön-teknik rabatten.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar