Kontakta oss:fredrik@starksel.se
Telefon:0709-753320

Laddboxar – Faq

Skattereduktion för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik.

Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon.

Tidigare fanns det ett "Ladda hemma-stöd" som kunde sökas från Naturvårdverket. Hanteringen har flyttats över till Skatteverket, och i samband med det har beloppsgränsen justerasts och reglerna har gjorts tydligare.

Läs mer på Skatteverkets Informationsida

Först och främst är det beloppsgränsen som höjts från 10 000 kr till 50 000 . Skatteverket har också skapat tydliga regler för vad som ingår och inte. En annan stor skillnad mot det gamla stödet är att du som privatkund bara behöver betala halva beloppet. Installatören söker den andra halvan hos Skatteverket.

Tidigare fick man betala hela summan och sedan söka bidrag på halva beloppet upp till 10 000 kr. På så sätt är det samma process som för rot/rut, vilket vi tycker är en välkommen förbättring.

Det krävs dels att du har ett skatteunderlag som täcker reduktionen, dels finns det tekniska krav på laddboxen och installationen som måste uppfyllas.

Laddbox och installation måste levereras av samma företag. Det går alltså inte att köpa laddboxen på ett ställe och installationen på ett annat.

Installationen måste ske i en bostad som du själv äger.

Det är värt att notera att fastigheten faktiskt inte behöver ligga i Sverige.

Det finns vissa delar som du själv måste betala, t ex framkörningsavgifter och hyra av utrustning.

Vi tolkar det som att reduktionen täcker själva installationen av en laddbox, varken mer eller mindre.

Om du t ex vill ha extra arbete utfört, som dold kabeldragning, är det något du måste betala själv.

Våra installationspaket är utformade just så, de täcker installation av laddbox och lastbalansering om du beställer det.

Däremot kommer vi alltid att fakturera körning och timkostnad för körning i enlighet med Skatteverketes riktlinjer.

Det finns två krav:

1) Laddboxen skall ha använda kablar och kontakter enligt "Typ 2" eller "Combo, CCS". Alla moderna laddbara bilar har någon av dessa kontakter.


2) Laddboxen skall vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. För att formellt uppfylla kravet krävs att boxen är utrustad med en riktig elmätare, dvs en mätare som uppfyller "MID", Measuring Instruments Directive. Det kan också räcka med att boxen är förberedd för att en MID-mätare skall kunna eftermonteras.

Som privatperson har man rätt att få skattereduktion på laddbox och installation enligt vissa regler.

I gengäld måste man uppfylla ett par krav, att det är en modern box med rätt kontakter, och att boxen är utrustad eller förberedd för elmätning som är godkänd för debitering.

Du hittar hela lagtexten och paragrafen om kravet på elmätare här

Syftet med elmätaren är dels att skilja laddning av elbilen från husets energideklaration, dels att räkna av laddning av tjänstebil.

Det kan också finnas andra tillämpningar. Alla mätningar som är underlag för debitering, inte bara elmätning, regleras enligt ett EU-direktiv som kallas MID. Tex är vågen på ICA också en MID-mätare, men för vikt. Vattenmätaren är ett annat exempel.

Mätningen är formellt underlag för avtal och måste därför ske med definierad noggrannhet och med en mätare som inte kan manipuleras. Det är just det en MID-mätare är, noggrann enligt standardiserade definitioner, inte möjlig att nollställa, och det är därför lagtexten kräver en elmätare godkänd för debitering, dvs enligt MID, för att vara berättigad för skattereduktion.

De flesta avancerade laddboxar från etablerade tillverkare använder elmätare enligt MID. Om du jämför med andra laddboxar, kontrollera gärna med tillverkaren vad det är för typ av elmätare de använder. Vi vill vara tydliga med att det naturligtvis är tillåtet rent tekniskt att använda laddboxar utan mätare, eller mätare som inte är MID, men poängen är att sådana laddboxar inte är berättigade för skattereduktion för grön teknik.

Skattereduktionen medför paradoxalt att en laddbox med MID blir billigare är laddboxar som finns på varuhusmarknader eller de som ibland säljs av biltillverkarna.

Nej. Skatteverkets regelverk kräver att du måste beställa laddbox och installation från samma leverantör så att du får hela installationen på samma faktura.

Laddning

Det beror på ett antal faktorer, t.ex. hur hög effekt du laddar med, hur stort batteri bilen har och hur mycket bilen drar vid körning.
Det viktiga är att en bil som laddas nattetid bara laddar det som den förbrukat under dagen

Det beror naturligtvis mycket på ditt elavtal, men om vi räknar att en kWh kostar drygt en krona.

Om bilen drar 2 kWh i snitt innebär det alltså drygt två kr per mil.

Vi skiljer på nattladdning och reseladdning. Vid reseladdning vill man ha hög effekt så att man får lagom korta stopp. Vid nattladdning vill man att effekten räcker för att ladda så mycket som bilen rullar under dagen.

Generellt kan man säga att 11 kW laddar ca. 5 mil i timmen på stor bil, t.ex. Tesla Model S eller Audi e-tron. Den enda anledningen egentligen att ha mer än 11 kW hemma är om man kör mer än 50 mil om dagen och är hemma mindre än tio timmar på natt.

Den snabbaste och mest säkra laddningen får du med en laddbox. Att ladda elbilen från vanliga vägguttag kan leda till överhettning då elinstallationer inte klarar belastningen av en så hög strömstyrka någon längre tid och är därför något Elsäkerhetsverket avråder ifrån.


En laddbox har inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den. Den kommunikationen saknas mellan vanligt vägguttag och elbilen.

Med en laddbox laddar du tryggt och säkert då laddboxen har inbyggd aktiv säkerhet. Det innebär bland annat att kabeln inte är strömförande förrän alla kontakter är ihopkopplade. Först då börjar laddboxen och bilen tala med varandra. Om allting står rätt till kommer laddningen att starta.

Om något skulle ske under laddprocessen, exempelvis att en kontakt blir onormalt varm, så kommer laddboxen att stoppa laddprocessen för att förhindra eventuella olyckor. 

En smart laddbox är uppkopplad laddbox och visar bland annat förbrukning och statistik. För att få använda Grön Rot krävs det att du installerar en uppkopplad laddbox .

Våra boxar har dynamisk lastbalansering som skyddar din huvudsäkring som tillval.

På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av ditt hem och kan därför i realtid anpassa hur mycket el som används till att ladda din bil.

Samtidigt kan du använda den kapacitet du har i huset på ett mer effektivt sätt, så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera ditt elnätsabonnemang.

Att ladda en elbil i ett vägguttag drar lika mycket som att köra fyra dammsugare i åtta timmar eller att ladda 750 mobiltelefoner samtidigt i åtta timmar, i samma vägguttag.

Detta överbelastar vägguttaget och ditt elsystem i hemmet, vilket kan leda till att proppen går eller att vägguttaget blir överhettad. I värsta fall kan det leda till brand. Att ladda i eluttag är endast för nödladdning.

 

För installation av laddbox i villa räcker det med en huvudsäkring på 16 A.

Installation av laddbox

För att uppfylla de krav som gäller för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare. I vår standardinstallation sätter vi alltid en så kallad personskyddsbrytare, som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare.


I moderna elcentraler är automatsäkringarna placerade i moduler. Beroende på hur centralen är uppbyggd kan det vara möjligt att sätta personskyddsbrytaren i centralen. Personskyddsbrytaren motsvarar fyra enkla säkringar i bredd.

I elcentraler av äldre modell finns säkringarna istället som så kallade “proppar”.

Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs tillkommer det en extra kostnad.

Fast installation innebär att laddboxen installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör.

Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag.

I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1-fas med 10 A, det vill säga cirka 2,2 kW. Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot.

Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på en eller tre faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fas-laddning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A. Vid en installation på en fas blir exempelvis den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A.

Vid en installation på tre faser blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A. I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW. Vi kommer vid samtliga tillfällen där hemmets elcentral tillåter det ändå installera laddboxen på tre faser och därmed förbereda för framtidens bilar och högre laddhastigheter.

Huvudcentralen sitter oftast i fasadmätarskåpet på husets utsida. Här sitter din mätare och fastighetens huvudsäkring. Härifrån matas huset med el som fördelas via din undercentral, även kallad gruppcentral, proppskåp eller helt enkelt elcentral. Detta är bostadens elektriska hjärta och finns placerad inomhus.

Personskyddsautomaten till laddboxen kan placeras i såväl huvudcentral som undercentral, så länge den placeras efter fastighetens mätpunkt. Vid installationen av din laddbox kommer du överens med installatören var det är mest lämpligt att utrustningen placeras i just din fastighet.

 

Ja, vi rekommenderar åskskydd. Fråga installatören om din elanläggning och om det är lämpligt att komplettera med åskskydd.

Dynamisk lastbalansering

Eftersom elförsörjningen i ditt hus är begränsad är det bra att se till att den el du har räcker till allt som du behöver el till. När du har en dynamisk lastbalanserare i bruk kan du utnyttja elförsörjningen på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt. Att ha en dynamisk lastbalanserare gör laddningen av din elbil effektivare, säkrare och enklare.


Med hjälp av dynamisk lastbalansering undviker du överbelastning av systemet och att säkringarna skulle slås ut.

Du kan alltid vara säker på att elen räcker till allt det som den ska.
När din dynamiska lastbalanserare sköter om optimeringen av elförsörjningen kan du vara
säker på att din bil laddas på högsta möjliga hastighet hela tiden utan att huvudsäkringarna slås ut.

Processen övervakas hela tiden och instruktioner om hur laddströmmen skall justeras skickas till bilen med ungefär fem sekunders mellanrum.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar